Subsidie

Bedrijven

Goed dat u met uw bedrijf op zoek bent naar een (elektrische) scooter en bij NIU terecht bent gekomen. Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving Milieu-investering (VAMIL). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met deze regelingen milieuvriendelijke investeringen en daar valt de elektrische scooter ook onder (B 3118).

.

KIA

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De elektrische scooter kan gezien de wettelijke definitie als een bedrijfsmiddel in aanmerking komen voor de KIA. Uit de limitatieve opsomming in de wet kan worden opgemaakt dat de elektrische scooter binnen de kaders van de KIA valt en daarmee in aanmerking komt voor deze faciliteit. Het gaat om een voertuig dat de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt als zijnde een elektrische scooter. Hoewel een zuinige personenauto sinds 2014 niet meer in aanmerking komt voor de KIA, komt de elektrische scooter hier wel voor in aanmerking.

Vooral voor de kleinere ondernemingen is het interessant om te investeren in de elektrische scooter. Dit heeft te maken met het maximumbedrag dat gehanteerd wordt bij de KIA.

.

MIA

Milieu-investeringsaftrek

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen.U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

.

VAMIL

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd.

Bestickering

Reclame

Bestickering van uw NIU Scooter is ook een goed idee! Zo maakt u door rond te rijden gratis reclame voor uw bedrijf.